O nama

Ukratko o EIKOM-u

EIKOM


Osnovani smo 1990. godine u Sarajevu, sa djelatnošću projektovanje, proizvodnja, elelektromontaža, spoljna i unutrašnja trgovina.

Zaposleni u EIKOM-u su sa dugogodišnjim radnim iskustvom na izgradnji
 • Elektroenergetska postrojenja 110/35/10/0,4kV
 • Kablovskim mrežama 35,24,12,0,6kV podzemnim i nadzemnim
 • Elektro-energetskom razvodu u objektima
 • Instalacijama slabe i jake struje
 • Rasvjeta sportskih objekata i sapobraćajnica
 • Funkcionalno-tehnološko ispitivanje i mjerenje na elektro-energetskim, komandno-signalnim Instalacijama i postrojenjima.

Od osnivanja preduzeće ulaže u razvoj , zapošljavanje novih stručnih kadrova, pripravnika, praćenju i primjenjivanju tehničko-tehnoloških dostignuća iz naše djelatnosti, te nabavke opreme za kvalitetnije i profesionalnije izvršenje usluga.

MONTAŽA
 • Izvođenje svih vrsta elektro instalacija jake i slabe struje
 • Montaža trafo stanica i rasklopnih postrojenja
 • Izgradnja i montaža podzemnih i nadzemnih NN i SN vodova
 • Montaža postrojenja i opreme obnovljivih izvora energije
 • KNX instalacije - inteligentne instalacije
 • Instalacija LAN mreža i opreme
 • Montaža industrijske, unutrašnje i vanjske rasvjete
 • Proizvodnja elektro razvodnih ormara.
PROJEKTOVANJE
 • Projektovanje instalacija slabe i jake struje
 • Izrada projekata izvedenog stanja
 • Nadzor nad izvođenjem elektro radova
 • Ispitivanje i atestiranje električnih instalacija
RAZVOJ

Iskusan stručni tim EIKOM-a , konstantno radi na usvajanju i poboljšanju standardnih rješenja, razvoju tehnologija i primjeni istih.

KVALITET

Kvalitet proizvoda i usluga za EIKOM je prioritet, princip poslovanja i odgovornosti na tržištu. Uz opšte važeće propise i standarde,politika naše firme je da obezbedimo visoke standarde kvalitete u pružanju usluga. U fazi smo radne procedure, čime se pripremamo za uvođenje ISO standarda. Društveno odgovorno poslovanje koje se definiše odgovornošću prema kolegama, dobavljačima, investitorima okolini i zajednici u kojoj živimo. Od osnivanja ulažemo u ljudski resurs, motivaciju i obrazovanje zaposlenih. Aktivno ušešće u društvenim aktivnostima, kako na polju sponzorisanja sportskih i društvenih dešavanja ,tako i na podršci i rješavanju humanitarnih problema.